• Trwają zapisy na kurs   NGS w badaniach regulacji genów

  Więcej
 • ideas4biology.com               Analiza danych biologicznych

  Więcej
 • ideas4biology.com                Kursy bioinformatyczne

  Więcej
 • ideas4biology.com                Biologiczne bazy danych

  Więcej


dr Joanna Ciomborowska

Kontakt: ciomborowska@ideas4biology.com

Joanna Ciomborowska

Zainteresowania naukowe

Już w liceum fascynowały mnie nauki biologiczne, a zwłaszcza biologia molekularna, dlatego też postanowiłam studiować biotechnologię. Późniejsze połączenie biotechnologii z bioinformatyką dało mi ogromne możliwości badań w dziedzinie genomiki, transkryptomiki czy biologii molekularnej. Obecnie jestem zaangażowana w kilka projektów badawczych, ale przedmiotem mojego zainteresowania są przede wszystkim retrogeny - ich identyfikacja, analiza ekspresji i ewolucji.


Edukacja

2002 - 2005 – studia licencjackie na kierunku Biotechnologia, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
2004 - 2007 – studia licencjackie na kierunku Bioinformatyka, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
2005 - 2007 – studia magisterskie na kierunku Biotechnologia, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
2007 - 2008 – studia magisterskie na kierunku Bioinformatyka, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
2008 - 2014 – studia doktoranckie, Pracownia Bioinformatyki, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań

Staże i szkolenia

2004 - IT (Information Technology) Implementation and its adaptation in the improvement of the institution management; „Intel® Teaching for the Future”,
szkolenie organizowane przez OFEK w Poznaniu oraz Microsoft
2006 - Instytut Genetyki Człowieka, Polska Akademia Nauk, Poznań
2007 - Dział Kontroli Jakości w GlaxoSmithKline Pharmaceuticals, Poznań
2011 - Laboratory of Functional Genomics, Department of Medical Genome Sciences, University of Tokyo

Dydaktyka

2008 - 2012 - Podstawy bioinformatyki

Doświadczenie w organizowaniu kursów

2010 – 8 Poznańska Letnia Szkoła Bioinformatyki, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
2011 – 9 Poznańska Letnia Szkoła Bioinformatyki, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
2013 – 10 Poznańska Letnia Szkoła Bioinformatyki, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań