• Trwają zapisy na kurs   NGS w badaniach regulacji genów

  Więcej
 • ideas4biology.com               Analiza danych biologicznych

  Więcej
 • ideas4biology.com                Kursy bioinformatyczne

  Więcej
 • ideas4biology.com                Biologiczne bazy danych

  Więcej


Prokaryota i wirusy – nowoczesna analiza danych

Kurs odbędzie się 24-26 października 2014 r. na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ul. Umultowska 89).Oto zagadnienia, które zostaną poruszone podczas kursu:

Dzień I: Bazy danych i analiza sekwencji (wykład + zajęcia komputerowe)

  Bazy danych genomowych, ortologii oraz ścieżek metabolicznych.
  Analiza filogenetyczna sekwencji, analiza rekombinacji.
  Analiza porównawcza genomów prokariotycznych.
  Identyfikacja sekwencji profagowych.


Dzień II: Składanie i adnotacja genomów prokariotycznych (wykład + zajęcia komputerowe)

  Filtrowanie i wstępna obróbka danych.
  Składanie genomów bakteryjnych i wirusowych w oparciu o różne technologie sekwencjonowania nowej generacji.
  Adnotowanie genomu. Resekwencjonowanie genomów i wyszukiwanie polimorfizmów.
  Analiza ekspresji różnicowej genów w oparciu o RNA-Seq.


Dzień III: Metagenomika (wykład + zajęcia komputerowe)

  Analiza składu gatunkowego w oparciu o 16S rRNA.
  Analiza sekwencji metagenomowych – wykrywanie genów, analizy porównawcze i funkcjonalne.


Zachęcamy do rejestrowania się. Koszt uczestnictwa wynosi 900 zł dla osób finansowanych przez jednostki naukowe/edukacyjne oraz 900 zł + VAT (1107 zł) dla pozostałych osób.
Od uczestników kursu nie jest wymagana umiejętność programowania.
Informacje organizacyjne można znaleźć na stronie FAQ.