data2biologyFORMULARZ REJESTRACYJNY

Kurs Python dla biologów: część II odbędzie się 9-10 lipca 2022 r. w formie Webinarium.
Finansowanie mojego udziału w szkoleniu pochodzi co najmniej w 70% ze środków publicznych
Imię
Nazwisko
Tytuł
Adres email
Numer kontaktowy
Afiliacja

Dane do faktury:Nazwa instytucji /
Imię i Nazwisko usługobiorcy
Adres instytucji / usługobiorcy
Numer NIP
Komentarz (pole nieobowiązkowe)

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie przez data2biology Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Poznański Park Naukowo-Technologiczny, ul. Rubież 46) w celach związanych z organizacją szkolenia w zbiorach danych ideas4biolgy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2016.922 z dnia 2016.06.28 z późn. zmian.) mam prawo dostępu do swoich danych ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania.


Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres (office [at] data2biology.com) spod adresu, którego zgoda dotyczy.

data2biologyKONTAKT

EMAIL
office@data2biology.com
ADRES KORESPONDENCYJNY Poznański Park Naukowo-Technologiczny
ul. Rubież 46
Budynek C4. Biuro 82
61-612 Poznań

SIEDZIBA FIRMY Poznański Park Naukowo-Technologiczny
ul. Rubież 46
Budynek C4. Biuro 82
61-612 Poznań
KONTO BANKOWE PLN: 06 2490 0005 0000 4520 2193 3163

EUR: 83 2490 0005 0000 4600 6031 7315

ALIOR BANK

SWIFT code: ALBPPLPW
NUMER TELEFONU
+48 698 141 228